Wyposażenie

 

1. Fotel stomatologiczny A-dec 500 (www.amadar.pl)

2. Kamera wewnątrzustna ADVANCE CAM firmy TPC USA - pacjent moze zobaczyć stan swoich zębów przed i po leczeniu.

3. Wand Plus (www.wand.pl) - znieczulenie tzw. komputerowe

4. Piezon EMS - skaler ultradźwiękowy do usuwania kamienia

5. Piaskarka Air-Flow handy 2 EMS - urządzenie do bezdotykowego usuwania osadu.

6. XO Odontosurqe - nóż chirurgiczny

7. RTG Sirona - aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych

8. AUTOKLAW Lisa 500 wH - urzadzenie do sterylizacji narzędzi

9. Endometr Rypex 5 - służący do pomiaru długości kanałów zęba w leczeniu endodontycznym

10. Lupy stomatologiczne